سامانه ی جامع مدیریت صنایع

 • Cougar
 • Lions
 • Snowalker
 • Cougar
 • Lions
 • آخرین اطلاعیه ها
 • 1397/1/23

  اعمال تغییرات جدید

  بروزرسانی های جدید به شر...[ادامه]

 • 1395/8/8

  عدم استفاده از سامانه در ساعات مشخص شده

  از تمامی کاربران سامانه ...[ادامه]

 • 1395/7/25

  آغاز به کار سامانه به صورت آزمایشی

  سامانه جامع مدیریت صنایع...[ادامه]

 • 1395/11/18

  عدم استفاده از سامانه تا اطلاع ثانویه

  قابل توجه کارشناسان محتر...[ادامه]