سامانه ی جامع مدیریت صنایع

 • 1397/1/23

  اعمال تغییرات جدید

  بروزرسانی های جدید به شرح ذیل روی سامانه پیاده سازی شده است:

  • امکان جستجو در آرشیو برای مدیریت توسعه تجارت و مدیریت گمرک گلشن
  • امکان جستجوی تالی برای بارشمار صنایع
  • اصلاح گردشکار
  • حذف امکان ویرایش مقادیر برای کاربران غیرمجاز
  • بهبود سرعت مدیریت قبض انبار
  • اصلاح امکان تغییر گذرواژه کاربران از سوی مدیرکل
  • ایجاد امکان تغییر گذرواژه برای هر کاربر
  • اصلاح جستجوی گردشکارها و امکان جستجو بر اساس نوع درخواست

  با تشکر - تیم توسعه سامانه